Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvary stop FH2 a IPO-FH

Vybrané citace ze zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře vydaného ČKS a platného od 1.1.2012:

FH2 - zkouška psa stopaře stupeň 2

Cizí stopa cca 1800 kroků dlouhá, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů, asi 180 minut stará, překřížená, časový limit pro vypracování stopy 45 minut. Jeden úsek musí mít tvar oblouku o minimálním poloměru 3 stopovacích vodítek (30 m). Oblouk začíná a končí pravoúhlým lomem. Nejméně dva lomy musí být ostré o velikosti úhlu 30° až 60°. Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5 -1 cm silné a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích pod úhlem větším než 60° stopou jiného kladeče. Křížení nesmí být ve vzdálenosti menší než než 40 kroků před nebo za lomem a nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát.

IPO-FH

Dvě cizí stopy, každá 1800 kroků dlouhá, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů, 180 minut stará, křížená, časový limit pro vypracování 45 minut. Obě stopy pro jednoho účastníka musí být položeny ve dvou různých dnech během jedné akce, na různých terénech a různými kladeči..... Ostatní stéjné jako u zkoušky FH2 (viz výše).

tabule-stopy.jpg 

Tvary stop FH2

tvar-stopy-a-1-2.jpg

 tvar-stopy-b-1-2.jpg

 tvar-stopy-c-1-2.jpg

 tvar-stopy-d-1-2.jpg

 tvar-stopy-e-1-2.jpg

 tvar-stopy-f-1-2.jpg

 tvar-stopy-g-1-2.jpg

 tvar-stopy-h-1-2.jpg